Het hoorbare erfDe gemeenschapszin, de trots en vitaliteit van de bewoners van de polder wil kunstenaar Trude van Assem hoorbaar maken in het project Het hoorbare erf. Het project bestaat uit een serie optredens van diverse muziekgroepen uit de polder op en rondom een erf van één hectare in Kraggenburg. Trude van Assem ontwikkelt samen met de muziekgroepen en een componist een arrangement waarin verspreid over een etmaal de klanken van de menselijke geluidmakers zich vermengen met klanken van landbouwmachines.

Fluisteringen in de polderSchrijver Dirk Vis laat zich door het landschap van de Noordoostpolder nieuwe dingen influisteren over de oeroude tweedeling natuur en techniek. Het landschap van de Noordoostpolder is volledig gebouwd vanuit de techniek van de voedselverbouw. Tegelijkertijd is het een landschap dat afhankelijk is van de grillen van de natuur. Hoe verhouden deze twee zich? Tijdens de manifestatie geeft Vis een literair optreden.

Moestuinieren met 100PKHet geloof in de maakbaarheid van het land is in al zijn hectares en gebouwen in de Noordoostpolder te beleven. Tegelijkertijd is dat land onlosmakelijk verbonden met één van de grootste misstanden, namelijk die tussen mensen die eten maken en mensen die dat consumeren. Dat vertaalt zich in de verhouding stad – platteland, maar ook mens – industrie. Wie eenmaal op het land heeft gewerkt, kijkt anders naar een aardappel. In de stad is het makkelijk om de grond nooit aan te raken. Daarmee is er geen gemeenschappelijke basis meer voor een gesprek tussen beide groepen.
Alexander Geijzendorffer presenteert een manier van gewasteelt die een brug vormt tussen boeren met akkers en mensen met hun gewas in de vensterbank.

Tussen Marknesse en RadomskoFotograaf Johannes van Assem onderzoekt de aanwezigheid van buitenlandse seizoenarbeiders in de polder. Seizoenarbeiders reizen ver naar de Noordoostpolder. Tijdens het seizoen maken ze lange dagen. Er is geen tijd voor vrijetijdsbestedingen. Ze verblijven zelden in de dorpskernen in de Noordoostpolder, het beleid is om ze daar te weren. De seizoenarbeiders worden dus uiterst efficiënt en doelgericht ingezet. Deze manier van werken past bij de wensen van de seizoenarbeiders omdat zij in een korte tijd zoveel mogelijk willen werken. In die zin gaan zij op in het landschap dat is ontworpen om zoveel mogelijk te produceren. Van Assem onderzoekt hoe deze nieuwe bewoners van de polder leven tussen de twee culturen, tussen de twee landen, wat hun verbintenis is met Nederland.

De groeiende WindsingelKenmerkend in het landschap van de Noordoostpolder zijn de windsingels. De windsingels maken onderdeel uit van het landschappelijk ontwerp van de Noordoostpolder. De hoge bomenrijen dienen ter bescherming van het erf voor de wind die over het open land waait. Deze heldere grenzen staan echter op het spel. Door schaalvergroting en leegstand verliest het erf en daarmee de windsingel zijn functie. Anders dan sommige Schokbetonschuren is de verkaveling in het geheel niet beschermd. Geïnspireerd op de windsingels ontwerpt architectenbureau Lilith Ronner van Hooijdonk een ruimtelijke installatie als ode aan het landschappelijk fenomeen.